Styret i OØDK 2019

Fellespost: styret@oødk.no

Styreleder:
Roy Brodin - Yorker
Tlf: 97464307
E-post: roy@nesodden-el.no

Sekretær:
Tonje Renstrøm - King George
Tlf: 47392086
E-post: tonje@cyberking.no

Kasserer:
Tormod Bakke - TTA
Tlf: 90783417
E-post: tormodbakke1@gmail.com

Styremedlem/Nestleder:
Frode Andersen - HDT
Tlf: 95474601
E-post: langpils@gmail.com

Styremedlem:
Thomas Eiesar - Team Hamar
Tlf: 40161556.
E-post: Thomas.eiesar@gmail.com

Vara:
Inge Fossum - HDT
Tlf: 98667965
E-post: ing.fo@hotmail.com

Vara:
Kenneth Eknes - King George
Tlf: 90936054
E-post: kennetheknes@gmail.com

Andre verv:

Revisor: Inge Martin Berglund - HDT
Valgkomite: Anita Hoff og Hilde Olsen - King George